Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie

Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/1/2018
Data publikacji: 16.10.2018 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia
Zmiana nr 1. Treści ogłoszenia (19.10.2018 r.)
Zmiana nr 2. Treści ogłoszenia (30.11.2018 r.)
Zmiana nr 3. Treści ogłoszenia (13.12.2018 r.)
Zmiana nr 4. Treści ogłoszenia (21.01.2019 r.)
Zmiana nr 5. Treści ogłoszenia (28.02.2019 r.)

SIWZ i pozostałe załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ:
I. Projekt Budowlany.
[format: „zip”, rozmiar: 826 MB]
II. Projekty Wykonawcze:
Projekt wykonawczy Tom: 1. 2, 3A, 3B
[format: „zip”, rozmiar: 1,42 GB]
Projekt wykonawczy Tom: 4, 5, 6 i inne
[format: „zip”, rozmiar: 3,22 GB]
III. Projekt regulacji terenowo-prawnych.
[format: „zip”, rozmiar: 146 MB]
IV. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa gry interaktywnej.
[format: „zip”, rozmiar: 2,03 MB]
V. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
[format: „zip”, rozmiar: 101 MB]
VI. Przedmiary robót.
[format: „zip”, rozmiar: 5,92 MB]

Spis dokumentacji projektowej z opisem w/w załączników


Odwołania:
Zawiadomienie o odwołaniu DORACO (29.10.2018 r.)
Odwołanie DORACO (29.10.2018 r.)
Odpowiedź na odwołanie DORACO (31.10.2018 r.)

Zawiadomienie o odwołaniu CONTROL PROCESS (29.10.2018 r.)
Odwołanie CONTROL PROCESS (29.10.2018 r.)
Odpowiedź na odwołanie CONTROL PROCESS (31.10.2018 r.)


Zmiany SIWZ:
Modyfikacja SIWZ nr 1 (31.10.2018 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 2 (30.11.2018 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 2 – Załączniki od 1 do 26 [format: „zip”, rozmiar: 340 MB] (30.11.2018 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 3 (13.12.2018 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 3 – Załączniki od 1 do 9 [format: „zip”, rozmiar: 32,8 MB] (13.12.2018 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 4 (10.01.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 4 – Załączniki od 1 do 5 [format: „zip”, rozmiar: 5,13 MB] (10.01.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 5 (21.01.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 6 (01.02.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 6 – Załączniki od 1 do 4 [format: „zip”, rozmiar: 3,50 MB] (01.02.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 7 (08.02.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 7 – Załączniki od 1 do 2 [format: „zip”, rozmiar: 4,28 MB] (08.02.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 8 (20.02.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 8 – Załączniki od 1 do 25 [format: „zip”, rozmiar: 24,20 MB] (20.02.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 9 (22.02.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 9 – Załączniki od 1 do 96 [format: „zip”, rozmiar: 98,70 MB] (22.02.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 10 (28.02.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 10 – Załączniki od 1 do 5 [format: „zip”, rozmiar: 2,10 MB] (28.02.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 11 (12.03.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 11 – Załączniki od 1 do 69 [format: „zip”, rozmiar: 57,60 MB] (12.03.2019 r.)

Modyfikacja SIWZ nr 12 (20.03.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 12 – Załącznik nr 1 [format: „pdf”, rozmiar: 540 KB] (20.03.2019 r.)


Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi nr 1 (30.11.2018 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 2 (13.12.2018 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 3 (10.01.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 4 (21.01.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 5 (01.02.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 6 (20.02.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 7 (22.02.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 8 (28.02.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 9 (12.03.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi nr 10 (20.03.2019 r.)


Wynik postępowania:
Informacja z otwarcia ofert (29.03.2019 r.)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (29.03.2019 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (13.08.2019 r.)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.10.2019 r.)