Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wnioski, sprawy i uwagi można składać pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki mieszczącej się przy:

ul. Czesława 9,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
a, także pod nr tel. 91 506 52 90, fax. 91 506 52 95;
lub na adres e-mail: