Instrukcja korzystania z BIP

Menu
Menu służy do pozyskiwania informacji w prezentowanym biuletynie. Wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu i pod banerem głównym. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii i wciśnięciu lewego przycisku myszy, informacje dla danej kategorii wyświetlają się na ekranie.

Moduł wyszukujący
W lewym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić wciśnięciem klawisza „Enter”.

Zmiana wielkości czcionki
Fabryka Wody Sp. z o.o.
W nagłówku serwisu, po prawej stronie, znajduje się przybornik narzędziowy. Daje on możliwość zwiększania lub zmniejszania wielkości czcionki na stronach serwisu poprzez odpowiednie naciśnięcie symbolu „A”:

  • A+ powoduje zwiększenie czcionki,
  • A++ powoduje większe zwiększenie czcionki,
  • A umożliwia powrót do domyślnej wielkości czcionki.

Zmiana kontrastu czcionki
Fabryka Wody Sp. z o.o.

W nagłówku serwisu, po prawej stronie, znajduje się przybornik narzędziowy. Daje on możliwość zmiany kontrastu prezentowanych treści na stronach serwisu poprzez naciśnięcie symbolu „A” z odpowiednim tłem.

Mapa strony
Znajduje się w nagłówku serwisu i zawiera spis wszystkich stron zawartych w przedmiotowym biuletynie BIP.

Redakcja
Zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do przedmiotowego biuletynu BIP.