Jesteś tutaj: Bip -> Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby spółki Fabryka Wody sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/25/2024
Data publikacji: 17.05.2024 r.

Dostawa żywności na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/22/2024
Data publikacji: 24.04.2024 r.

Sukcesywna dostawa mięsa na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/23/2024
Data publikacji: 17.04.2024 r.

Dostawa maszyn i urządzeń do utrzymania czystości w obiekcie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie, położonym przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/5/2024
Data publikacji: 29.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kontroli wody basenowej w obiekcie Zamawiającego tj. Parku Wodnym Fabryka Wody – Nowa Gontynka, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/8/2024
Data publikacji: 21.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa środków czystości ora artykułów higienicznych, do obiektu spółki Fabryka Wody sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, położonego przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/4/2024
Data publikacji: 20.02.2024 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/21/2024
Data publikacji: 16.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/15/2024
Data publikacji: 15.02.2024 r.

Świadczenie usług z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia w obiekcie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie, położonym przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/7/2024
Data publikacji: 12.02.2024 r.

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie, położonym przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/20/2024
Data publikacji: 12.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa produktów mrożonych na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/11/2024
Data publikacji: 11.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa ryb i owoców morza na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/19/2024
Data publikacji: 11.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa lodów i deserów lodowych na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/18/2024
Data publikacji: 08.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/9/2024
Data publikacji: 08.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa alkoholi do Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/10/2024
Data publikacji: 07.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa nabiału i tłuszczy na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/13/2024
Data publikacji: 04.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa kawy i herbaty na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/12/2024
Data publikacji: 04.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/16/2024
Data publikacji: 04.02.2024 r.

Sukcesywna dostawa napojów na rzecz Fabryki Wody w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/14/2024
Data publikacji: 04.02.2024 r.

Wykonanie, dostawa i montaż systemu identyfikacji wizualnej i komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz) obiektu spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie, położonego przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/6/2024
Data publikacji: 19.01.2024 r.

Dostawa sprzętu gastronomicznego do stref gastronomicznych w obiekcie przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie pn. Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/3/2024
Data publikacji: 12.01.2024 r.

Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów wytwarzanych przez spółkę Fabryka Wody Sp. z.o.o. w Szczecinie.
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/7/2024
Data publikacji: 09.01.2024 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/2/2024
Data publikacji: 05.01.2024 r.

Sukcesywna dostawa specjalistycznych środków chemicznych do utrzymania czystości w obiektach basenowych spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/1/2024
Data publikacji: 05.01.2024 r.

Dostawa artykułów i sprzętu, stanowiącego wyposażenie stref gastronomicznych obiektu spółki Fabryka Wody Sp. z.o.o. w Szczecinie, położonego przy ulicy 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/8/2023
Data publikacji: 04.01.2024 r.

Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 Maja 41, w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/11/2023
Data publikacji: 21.12.2023 r.

Aranżacja części biurowej i szatni pracowniczych w obiektach Parku Wodnego Fabryka Wody – Nowa Gontynka przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/10/2023
Data publikacji: 05.12.2023 r.

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu spółki Fabryka Wody Sp. z.o.o., położonego przy ulicy 1 Maja 41 w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/3/2023
Data publikacji: 24.10.2023 r.

Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz mebli do stref gastronomicznych w obiekcie
przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie pn. Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka

Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/2/2023
Data publikacji: 01.09.2023 r.

Dostawa sprzętu gastronomicznego do stref gastronomicznych w obiekcie
przy ul. 1 Maja 41 w Szczecinie pn. Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka

Nr zamówienia publicznego: FW/ZM/1/2023
Data publikacji: 28.06.2023 r.

Archiwum zamówień publicznych