Archiwum zamówień publicznych

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla stref gastronomicznych, sportowych, biurowych, szatniowych i magazynowych w Fabryce Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/1/2022
Data publikacji: 13.09.2022 r.

Zaprojektowanie, dostawa z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: 2020/S 074-175943
Data publikacji: 15.04.2020 r.

Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla inwestycji – Budowa Parku Wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/3/2019
Data publikacji: 8.10.2019 r.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/2/2019
Data publikacji: 10.09.2019 r.

Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego, wymaganego przez banki finansujące inwestycję – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/1/2019
Data publikacji: 04.09.2019 r.

Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie
Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/1/2018
Data publikacji: 16.10.2018 r.

Dialog techniczny
Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz w obiektem kultury w Szczecinie
03.08.2018 r. Zakończenie dialogu technicznego
08.06.2018 r. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym