Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie

Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/2/2019
Data publikacji: 10.09.2019 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia
Zmiana nr 1. Treści ogłoszenia (16.09.2019 r.)
Zmiana nr 2. Treści ogłoszenia (24.09.2019 r.)
Zmiana nr 3. Treści ogłoszenia (01.10.2019 r.)

SIWZ i pozostałe załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1a do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

Załączniki do SIWZ – wersje edytowalne [format: „zip”, rozmiar: 115 KB] (01.10.2019 r.)


Zmiany SIWZ:
Modyfikacja SIWZ nr 1 (16.09.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 2 (24.09.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 3 (01.10.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 4 (02.10.2019 r.)
Modyfikacja SIWZ nr 4 – Załączniki od 1 do 4 [format: „zip”, rozmiar: 54,1 MB] (02.10.2019 r.)


Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedzi na pytania nr 1 (24.09.2019 r.)
Odpowiedzi na pytania nr 2 (30.09.2019 r.)
Odpowiedzi na pytania nr 3 (02.10.2019 r.)


Wynik postępowania:
Informacja z otwarcia ofert (07.10.2019 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (17.10.2019 r.)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.10.2019 r.)