Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla inwestycji – Budowa Parku Wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie

Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/3/2019
Data publikacji: 08.10.2019 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia

SIWZ i pozostałe załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ


Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedzi na pytania nr 1 (14.10.2019 r.)
Odpowiedzi na pytania nr 2 (15.10.2019 r.)


Wynik postępowania:
Informacja z otwarcia ofert (18.10.2019 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (31.10.2019 r.)
Ogłoszenie o udzielenia zamówienia (20.11.2019 r.)