Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego, wymaganego przez banki finansujące inwestycję – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie

Nr zamówienia publicznego: FW/ZP/1/2019
Data publikacji: 04.09.2019 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia

SIWZ i pozostałe załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.09.2019 r.)