Przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności klubu fitness, siłowni, squasha, ścianki wspinaczkowej oraz bawialnii dla dzieci, znajdującej się w obiekcie pn. „Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie”

Nr ogłoszenia: FW/WZP/7/2021
Data publikacji: 03.11.2021 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis i Plan Przedmiotu najmu
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Umowa
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Formularz oferty
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Wzór oświadczenia
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Wzór oświadczenia


Zmiany ogłoszenia:
Zmiana nr 1 (19.11.2021 r.)
Zmiana nr 2 (26.11.2021 r.)


Wynik:
Unieważnienie przetargu (13.12.2021 r.)