Ogłoszenie w trybie negocjacji na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, znajdującej się w obiekcie pn. „Park Wodny Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie”

Nr ogłoszenia: FW/NG/1/2022
Data publikacji: 03.01.2022 r.

Ogłoszenie:
Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis i Plan Przedmiotu najmu
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Projekt umowy najmu
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wzór wniosku


Zmiany ogłoszenia:
Zmiana nr 1 (20.01.2022 r.)
Zmiana nr 2 (07.04.2022 r.)


Zawiadomienia:
Zawiadomienie nr 1 (01.02.2022 r.)
Dodatkowy termin (07.04.2022 r.)


Wynik:
Unieważnienie przetargu (30.07.2022 r.)